Elektrisk kran

- Jul 21, 2017-

Elektrisk kran är också kallad varmvattenkran eller snabb varmvattenkran, inklusive krankroppen och flödesregleringskontakten, krankroppen är utrustad med värmekavitet och elektrisk kontrollhålighet, för att täta plåten, den elektriska kontrollkaviteten är försedd med en uppvärmning Krets är ett uppvärmningsrör anordnat i uppvärmningshålan, värmeledningen är i allmänhet 2-3 kW och varmvattnet upphettas på 3-5 sekunder och värmebäret är anslutet i värmekretsen, vilket kännetecknas av att Värmeröret är ett isolerande värmerör; De flesta kranarna är motståndskraftiga mot högtemperaturteknikplast, med några metallmetalltyper och en isolerad hydraulbrytare i den elektriska kontrollkammaren. Värmekretsen är försedd med en strömbrytare som är ansluten till änden av isolerande vattentrycksbrytare, vatten och el, temperaturregulator och brandsläckningsanordning och läckskyddsswitch.