Kran Salt Salt Spray Test

- Jul 21, 2017-

Salttesttestet av metallprodukter är ett slags saltvattentest som huvudsakligen använder de omgivande miljöbetingelserna för konstgjorda simulerade saltmattor som skapas av saltspruttestutrustning för att bedöma korrosionsbeständigheten hos produkterna eller metallmaterialen. Konstgjord simulering av saltmattens miljöprov är att använda ett visst volymutrymme för testutrustning-saltspruttestkammaren, i sitt volymetriska utrymme med konstgjorda metoder, vilket resulterar i en saltmiljömiljö för produktens korrosionsprestanda kvalitetsbedömning av produkten.

Simulerad saltspruttestklassificering:

1 Neutral Salt Spray Test (NSS test) är ett av de mest använda accelererade korrosionsprov metoderna i nuvarande fält. Det använder 5% NaCl-lösning, pH-värdet för lösningen i neutralområdet ($ nummer) som en spraylösning. Testtemperaturen var 35 ° C, och sedimenteringshastigheten för saltmått var 1 ~ 2ml / 80cm2.

2 kopparsalt accelererat ättiksyrasalt sprutprov (Cass test) är en ny utveckling av ett snabbt salt korrosionstest, provtemperaturen på 50 ° C, saltlösning för att tillsätta en liten mängd koppar-salt-kopparklorid, starkt inducerad korrosion. Dess korrosionshastighet är cirka 8 gånger så stor som NSS-testet.