Anti-översvämning Funktion av skyddsskyddsdörrsystem

- Jul 21, 2017-

När tunnelflödena, vid båda ändarna av stationens skyddsdelningsdörrstyrningsenhet tar emot varningssignalen för vattennivån, skickar automatiskt varningssignalen till stationskontrollrummet samtidigt som man börjar beräkna stigningshastigheten för vattennivån, ökningen Hastighet uppnår inställningsvärdet och skickar sedan farvannsignalen på vattennivån direkt till stationskontrollrummet samtidigt som begäran skickas om vattennivån inte är upp till inställt värde men intervallnivån på 4 nivåer vattennivån (det vill säga, Den farliga larmnivån), skickade även automatiskt till stationskontrollrummet en varningsignal för vattennivån och kör omedelbart kontrollpanelen på begäran om att stänga dörrknappen till signalsystemet utfärdade en begäran om att stänga

Signalsystemet kan stängas under omständigheterna, då motsvarande skyddsdetektor för skyddsskyddsdörr, medan dörren till skyddet av styrsystemet utfärdat för att möjliggöra stängningssignal. Det skyddande partitionsdörrkontrollsystemet stänger dörren genom att manuellt utfärda stängningsinstruktionen efter mottagning av den tillåtna stängningssignalen.