Kina Badrumsutveckling Status Sammanfattning

- Jun 01, 2018-

Modern sanitetsvaror har sitt ursprung i USA och Tyskland och andra länder i mitten av 1800-talet. Efter mer än 100 års utveckling har Europa, USA och andra platser gradvis blivit världens mogna sanitetsvaror, avancerad förvaltning och teknisk nivå. Sedan 21-talet har sanitetsvaruindustrin i Kina utvecklats snabbt. Produktutgång och kvalitet, designnivå och processnivå har snabbt förbättrats och blir allt mer gynnade av konsumenterna hemma och utomlands.


A. Övergripande stöd blir alltmer vanligt


Serien av sanitetsprodukter kan inte bara uppnå en konsekvent funktionsfunktion utan också göra konsumenterna mer bekväma att använda, njuta av en bekvämare och bekvämare badrumsmiljö, och dess integritet i stil, design, konsumenter kan enligt sina egna preferenser De olika valen av hemmiljö och motsvarande huvudserieprodukter, därmed mer speglar konsumentens personliga livsfilosofi, för att möta behoven hos deras personlighetsutveckling. I dagens alltmer rika material fokuserar människors val av produkter inte bara på "användningsfunktionen", men också i strävan efter mer "mervärde", speciellt njutningen av konst och skönhet är avgörande. Det bygger på detta att en serie integrerade badrumsprodukter inte bara möjliggör för konsumenterna att möta "användningen" i produkterna utan också njuta av "skönheten", som är bunden att bli en trend för den framtida utvecklingen av sanitetsvaruindustrin .


B, uppmärksamma badrumsdesign


Med den fortsatta fördjupningen av global integration och den djupa integrationen av olika kulturella element kräver konsumenterna alltmer utseendet och strukturen hos sanitetsprodukter. De har en känsla av modernitet och mode, och sanitetsprodukter som kan leda vägen för livet påverkas av marknaden. Generellt välkommen. För att öka marknadsandelen har tillverkare av sanitetsgods investerat allt mer i utformningen av sanitetsprodukter. De har utfört omfattande samarbete med kända designers och kontinuerligt infört nya för att styra utvecklingen av globala sanitetsprodukter i en riktning som fokuserar mer på produktdesign.


C. Kontinuerlig förbättring av produktionsteknik och processnivå


Produktionstekniken och processnivån inom sanitetsvaruindustrin har utvecklats i hundratals år, mognad och förbättrad och har gjort stora framsteg när det gäller produktkvalitet, produktionseffektivitet och utseendeprocessdesign. Under de senaste åren har världens ledande sanitetsvaruföretag ökat investeringarna i förbättrad produktionsteknik och processförbättring, såsom utveckling och tillämpning av nya material för att förbereda glasyrstorlek, vilket gör att alla typer av nya glasyrtyper och enheter ständigt växer fram. utrustad med högeffektiv ny mekanisk utrustning och automatiserade vattenproduktionslinjer för att öka produktionseffektiviteten; öka forsknings- och utvecklingsinsatserna och innovativt tillämpa modern teknik som elektronisk styrning, digital och automation till sanitetsprodukter för att uppnå kraftfullare och effektiva produkter samtidigt som man förbättrar bekvämligheten hos sanitetsprodukter. Bekvämlighet.


D. Produkter visar energibesparande och miljöskyddstrender


Under de senaste åren har regeringar i olika länder i allt större utsträckning insett att energibehov och miljöförorening har påverkat och begränsat utvecklingen av den sociala ekonomin på allvar. Begreppet att främja energibesparing och miljöskydd, optimera resursfördelningen och uppnå en hållbar ekonomisk utveckling har också blivit allmänt antagen och accepterad av alla länder i världen. . Samtidigt lägger konsumenterna bättre uppmärksamhet åt hälsa och komfort, betonar grönt miljöskydd, utöver efterfrågan på produktkvalitet och funktion, är de gröna energibesparande och miljöskyddsprodukterna mer gynnade av konsumenterna. Därför, som leverantör av sanitetsprodukter, för att anpassa sig till utvecklingen av utvecklingen, förbättra produktionsmetoderna, användandet av nya material, ny teknik, nya processer för att förbättra produkter blir ett oundvikligt val.


E. Industriell tillverkningsbas överförd till utvecklingsländer


Länder som Europa och Amerika brukade vara viktiga tillverkningsbaser för globala sanitetsartiklar. Men eftersom deras arbetskraftskostnader fortsätter att öka och påverkas av många faktorer som industripolitik och marknadsmiljö, fokuserar internationellt kända varumärkesvaror för sanitetsvaror sina komparativa fördelar på produkter. När det gäller design, marknadsutveckling och varumärkesmarknadsföring har vi strävat efter att stärka vår FoU och kontroll av kärnteknologier för avancerade produkter och vi har gradvis minskat tillverkningen av sanitetsprodukter till Kina och Indien där priserna på arbetskraft är låga , stödjande infrastruktur är perfekt och efterfrågan på marknaden fortsätter att växa. Sådana förändringar i de asiatiska länderna har gjort det möjligt för dessa länder att gradvis bli globala specialiserade sanitetsvaror.