Diversifiering och professionalisering Bli två stora teman inom kök och badindustrin

- May 12, 2018-

Under de senaste åren har hushållsindustrin svep över gränsen och sanitetsvaruindustrin är inget undantag. Diversifiering har gradvis gått in i den offentliga uppfattningen och har blivit ett gemensamt val för många sanitetsföretag. Den kontinuerliga utvidgningen av industrikedjan kan bli ett effektivt sätt att driva tillväxtmotorn i sanitetsvaruindustrin. Vid val av flera och professionella vägar, hur sanitetsgodsföretag ska fatta beslut beror på deras egna omständigheter.

Med tanke på den nuvarande sanitetsgodsmarknaden utvecklas många sanitetsvaror. För att få mer vinst är de ofta inblandade på många områden. Produktkategorierna är också många och komplicerade. Överöppningen av badrumsföretag har lett till att sanitetsföretag bildar intern konkurrens mellan kanalerna och marknaden, vilket inte bara är ofördelaktigt för ledningen, utan också medför att resurserna slår ut, vilket gör det möjligt för sanitära företag att satsa mer på kärnprodukter och påverkar företagens kärnkonkurrens. tvinga. Å andra sidan bidrar alltför stora hygienproduktkategorier till företagets kostnadsbördan och ökar risken för att sanitära företag bedriver verksamhet.

Det är otvetydigt, från industrins industrisynpunkt, att det inte finns mer än två sanitetsvaror som kan överleva i Big Wave. Den första är branschledare, ett stort multinationellt tillverkningsföretag, och det andra är en liten och förfinad professionell. Produktionsföretag. Framtiden för Kinas sanitetsvaruindustrin är mycket sannolikt att vara densamma. För ett badrumsföretag med begränsad styrka, om det inte kan vara stort och komplett, kan det vara värt att överväga självreducering och ta en liten och förfinad utvecklingsväg.

Sanitära företag finner sig i enlighet med sin egen situation

I utvecklingsflaskhalsen är många sanitetsföretag medvetna om sina egna problem, tenderar att självväxla men många gånger får de inte göra det, och radikala reformer har gjort att företagen hamnar i ännu större dilemma. Därför måste badrumsbolagen göra reformer, vi måste först förstå sin egen faktiska situation, bedöma sin egen återutvecklingsprocess i varje steg av marknadsandelen och sedan beräkna sanitetsföretagens potential för utveckling. Genom dessa data vet sanitära företag att de ska ge upp produkter med låg marknadsandel eller otillräcklig potential med tiden. Genom beräkningen av försäljningsdata i olika regioner kan blind expansion också undvikas, och lämpliga utvecklingspositioner kan väljas utifrån deras faktiska situation och marknadsföringsförmåga.

För det andra bör förädlingen av badrumsindustrin inte kopiera erfarenheterna från västländernas utvecklade länder. Faktum är att badrumsföretagens börda inte är statisk. Denna process är inte en rak linje, men behovet av balanserade överväganden både vertikalt och horisontellt är Kinas marknadsekonomi det mest framträdande inslaget i utvecklingen är för snabb, marknadstiden är snabb skiftande. Förädling av badrumsföretag kan spegla erfarenheterna från de utvecklade länderna i väst.

Till skillnad från deras specialisering, som är nästan ihållande, kan sanitetsvaruföretag i Kina behöva göra ett professionellt jobb. Trots allt är vårt lands marknad stor och konkurrensen är stor. Begreppet alltför krävande specialisering motsvarar en spelning. Kort sagt, om det är att ta vägen för diversifierad utveckling, eller ta vägen för professionell utveckling, måste sanitetsartiklar kombinera sina egna faktiska förhållanden. Bara på detta sätt kan vi hitta en utvecklingsväg som passar dess egna egenskaper.