Fördelarna med varm kran

- Jul 21, 2017-

① Använd säkrare, ingen luftförorening

② temperaturen påverkas inte av vattentrycket, dusch kommer inte att uppstå varmt och kallt fenomen

③ undviker det våldsamma bruset från den starka radvattenvärmaren

④ installationen är enkel, behöver inte krantillverkarens professionella, utan att behöva överväga avgasutsläpp

⑤ behöver inte tänka på besväret att gå till kranfabriken varje månad.

⑥ i badrummet för att reglera vattentemperaturen, undvik inomhusbruk, utomhusjustering pinsam situation

⑦ Compact Space

⑧ prisvärd, billigare än att köpa en kran plus en värmeanordning